Parempi työkulttuuri (Paku) ®
osaamisen kehittämisen ja
oppimisen tukena.

Hei, nimeni on Jaana Johanna

Olen Parempi työkulttuuri (Paku) ® – työhyvinvoinnin edistäjä -konseptin, menetelmän ja sarjakuvan kehittäjä sekä vastuullisen perehdytyksen puolestapuhuja ja valmentaja.

Autan kiireisiä esihenkilöitä, HR-henkilöitä ja asiantuntijoita, jotka haluavat onnistua osaamisen kehittämisessä. Opastan, miten voidaan rakentaa toimiva ja vastuullinen sisäinen prosessi tietotyötä tekevien työyhteisössä.

Erilaisten työyhteisöjen sisäisten prosessien toimivuus on avain parempaan työkulttuuriin, joka puolestaan edistää yhteisön työhyvinvointia ja tukee laadukasta asiakaskokemusta tai jäsenkokemusta.

Käsittelen Parempi työkulttuuri – työhyvinvoinnin edistäjä aihetta osaamisen kehittämisen keinojen, kuten vastuullisen perehdytyksen, vaikuttavan viestinnän ja valmentavan johtamisen osalta. Blogisisällöt, palvelut ja digituotteet soveltuvat sinulle, joka haluat edistää Parempaa työkulttuuria, yhteishenkeä ja tukea työhyvinvointia. Sisällöistä on erityisesti höytyä, jos teet tietotyötä. Toimit esimerkiksi kasvu- tai digiyrityksen esihenkilönä, järjestön esihenkilönä, HR-henkilönä tai olet tietotyötä tekevä asiantuntija. Vastuullasi on osaamisen kehittäminen ja toimiva perehdytys.

Olet ehkä kyllästynyt siihen, että useasti ”pyörä keksitään uudelleen”, prosessit eivät ole pidemmälle tähtääviä ja kehittäminen saattaa jäädä näennäiseksi. Pohdit, että miten tämän kaiken voisi tehdä ketterämmin ja nopeammin. Olet tilanteessa, jossa voit tehdä päätöksen ja lähteä kehittämään pitkäjänteisempää sisäistä prosessia, joka joustaa tulevaisuuden tarpeiden mukana. Olet valmis sitoutumaan kehitysprosessiin ja konkreettiseen toimintaan, sillä vain toiminta tuo tulosta.

Olen tukemassa sinua ja työyhteisöä osaamisen kehittämisessä. Työelämän ja työnluonteen muutokset luovat tarpeen jatkuvalle oppimiselle. Jatkuva muutos ja oppiminen kuitenkin kuormittavat ja väsyttävät. Yksilön kyvykkyys pysyä osaamisen kehittämisen mukana voi olla haastavaa, ainakin itseohjautuvasti. Tarvitaan nopeasti käyttöönotettava toiminnallinen kehitysstrategia ja sisäinen prosessi, jolla varmistetaan yhteisön ja yksilön kehittyminen jatkuvassa muutoksessa.

Perehdytys on yksi tärkeimmistä osaamisen kehittämisen keinoista ja sitä tarvitaan aina, kun tapahtuu muutosta. Perehdytys on alkusysäys, jonka jatkumona tulee tarpeisiin pohjautuva osaamisen kehittämisen polku.

Vaikka perehdytyksen tarvetta ei olisi nyt, on osaamisen kehittämisen polku kuitenkin olennaista pohtia kuntoon. Muuttuvassa maailmassa asioita pitää ennakoida ja tehdä konkreettisia kokeiluja etupainotteisesti.Esimerkiksi seuranta ja arviointi on hyvä jaksottaa riittävän lyhyelle aikavälille, jotta muutoksen tuomaan tarpeeseen voidaan reagoida heti. Tarve tulevaisuuden osaamisen kehittämiselle on hyvä pohtia aina riittävän useasta näkökulmasta. Tähän Vastuullinen perehdytys tietotyössä -verkkokurssi antaa hyvät lähtökohdat.

Vastuullinen perehdytysprosessi huomioi henkilöstön lisäksi sidosryhmien perehdyttämisen ja antaa sen kehittämiseen olennaiset työkalut. Sidosryhmiä voivat olla mm. asiakkaat, jäsenet, vapaaehtoiset, virtuaaliassistentit, vaikuttajat, freelancerit ja muut yhteistyökumppanit.

”Olen erittäin tyytyväinen markkinointiyhteistyöhön Jaana Johannan kanssa. Yhteistyö on ollut ammattimaista, avointa sekä selkeää ja mikä tärkeintä luottamus on löytynyt nopeasti. Visuaalisten töiden laatu on miellyttänyt ja sovitun toteutuksen nopeuteen olen tyytyväinen. Jaana on hienosti huomioinut toivomani tyylin sekä yrittäjän odotukseni. Suosittelen lämpimästi Tmi Jaana Johannaa.” 

Jaana Hautala, Oivaltamaan Oy

Jaana Hautala, Oivaltamaan Oy

”Jaanan kanssa työskentely oli erittäin tehokasta ja hyödyllistä. Meille tuli nopeasti tarve saada sparrausta perehdytykseen, sillä tiimi alkoi kasvaa nopeasti. Jaanan ammattitaito, sitoutuminen ja sparrausten hyödyllisyys yllättivät postiivisesti. Minusta tuntui koko ajan, että olen tärkeä hänelle ja hän räätälöi sparrausten sisällöt sopimaan juuri meidän yritystä. Tämä on erittäin tärkeää, sillä jokainen yritys on uniikki ja ainutlaatuinen kokonaisuus. Kiitos Jaana avustasi ja lämmin suositus kaikille, jotka miettivät ensimmäisen työntekijän tai tiimiläisen palkkaamista sekä niille, jotka haluavat tehdä hyvän ensivaikutelman uusille tiimiläisille ja työntekijöille laadukkaan perehdytyksen avulla.”

Tiia Konttinen, Suomen Sisältömedia Oy

Tiia Konttinen, Suomen Sisältömedia Oy

Kehitä osaamista ja työhyvinvointia

Työhyvinvointi on aina ollut minulle tärkeää. Aihe on tempaissut minut mukaansa omakohtaisten työyhteisö- ja perehdytyskokemusten kautta. Kokemukset ovat tuoneet minut tähän missä nyt olen. Eli puhumassa ja kertomassa miten voimme kehittää ihmisten ja työyhteisöjen sisäisiä prosesseja, etenkin perehdytystä. Ja miten voimme luoda parempaa työkulttuuri ja työhyvinvointia, työuupumuksen sijaan.

Vahvuuksiani osaamisen kehittämisessä ja perehdytyksen kehittämisessä ovat taitoni soveltaa asioita, kyky astua toisen asemaan, taito visualisoida tietoa sekä kyky hallita kokonaisuuksia. Kokemusta minulle on kertynyt erilaisten kehittämisprojektien kautta. Olen voinut reflektoida kokemaani projektinvetäjän, kouluttajan, perehdyttäjän ja perehdytettävän roolista.

Omaa osaamistani ja ammattitaitoani kehitän jatkuvasti, haluan pysyä ajanhermolla muuttuvassa maailmassa. Koulutukseni liiketalouden, markkinointiviestinnän ja mediatuotannon parissa tukevat luovaa ajattelua ja uuden ideointia. – Haluan tuoda osaamiseni ja oppimani sinun hyödyksesi.

Tule mukaan sisäpiiriin!

Haluatko oppia kaiken olennaisen vastuullisesta perehdytyksestä tietotyössä? Tule mukaan maksuttomaan Parempi työkulttuuri – sisäpiiriin!

Haluatko kehittää osaamistasi ja vastuullisia perehdytystaitojasi? Blogissa uusimmat
neuvot perehdytyksen kehittämiseen.

”Tarvitsin yritykseni markkinointia varten logon ja vaikutuin Tmi Jaana Johannan tavasta tuoda yrityksen ilme luontevaksi osaksi yritykseni perustamista. 
Tuoreena yrittäjänä sain valtavasti uutta tietoa, ohjeita sekä vinkkejä, joiden avulla pystyin suunnittelemaan oman yritykseni ilmettä kokonaisvaltaisemmin.
Erityisesti pidin siitä, että sain esittää omia toiveita, malleja sekä tuoda oman persoonani osaksi logoani. Itselläni ei ole riittävää osaamista, jotta olisin voinut saattaa logon digitaaliseen muotoon. Tmi Jaana Johannan käsissä toiveeni muuttuivat konkreettisesti upeaksi digitaaliseksi tuotokseksi. Logoon suunnitellut yksityiskohdat loivat pehmeiden värisävyjen kanssa oman erityisen kokonaisuuden.” – Tunnetantta / Reetta Jokinen