Parempi työkulttuuri (Paku) ® -työhyvinvoinnin edistäjä

Osaamisen kehittämisen konkreettiset keinot

Valmentava perehdyttäjä I Vastuullinen perehdytys tietotyössä I Vaikuttava viestintä perehdytyksessä

kuva2-600

Mitä?

Parempi työkulttuuri (Paku) ® - työhyvinvoinnin edistäjä -konseptin aiheet ovat Vastuullinen perehdytys tietotyössä, Valmentava perehdyttäjä ja Vaikuttava viestintä perehdytyksessä. Kaikki verkkokaupan palvelut ja digituotteet liittyvät näihin konseptin kolmeen pääteemaan.

Vastuullisen perehdytyksen kehittämisessä yksi toimiva tapa on hybridimalli, jossa perehdytys voidaan skaalata, sopeuttaa ja toteuttaa työympäristön mukaan. Skaalautuvuus on merkittävää toiminnan kannattavuuden ja kasvun näkökulmasta. Menetelmän ja hybridimallin opetan Vastuullinen perehdytys tietotyössä -verkkokurssilla.

Vaikuttavalla viestinnällä pystytään havainnollistamaan kokonaisuuksia, prosesseja ja tuloksia. Viestinnällä johdatetaan asian syvempään ymmärtämiseen. Vaikuttava viestintä on avain hyvään vuorovaikutukseen.

Valmentava perehdyttäjä kehittää itsetuntemusta ja edistää itseohjautuvuutta. Valmentava perehdytys on osallistavaa, sitouttavaa, arvostavaa ja tavoitteellista. Se perustuu oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja haluun kehittyä.

kuva-3-600

Kenelle?

Palvelut ja digituotteet auttavat perehdytysvastuussa olevia esihenkilöitä, HR-henkilöitä ja asiantuntijoita, jotka haluavat onnistua osaamisen kehittämisessä.

Haluat edistää Parempaa työkulttuuria, Me-henkeä ja tukea työhyvinvointia. Olet valmis sitoutumaan kehitysprosessiin ja konkreettiseen toimintaan, sillä vain toiminta tuo tulosta.

Vastuullinen perehdytys -verkkokursseista on höytyä sinulle, jos teet tietotyötä. Toimit esimerkiksi kasvuyrityksen tai järjestön esihenkilönä, HR-henkilönä tai olet tietotyötä tekevä asiantuntija. Vastuullasi on osaamisen kehittäminen ja toimiva perehdytys.

jaana2-600

Tutustu kurssin sisältöön

Katso kaikki palvelut ja digituotteet

Vastuullinen perehdytys tietotyössä –verkkokurssi on avain osallistavan, sitouttavan, arvostavan ja tavoitteellisen perehdytysprosessin kehittämiseen.

Verkkokurssilla opetan sinulle Parempi työkulttuuri (Paku) ® -konseptiin kuuluvan kehittämisen menetelmän. Saat selkeät askel askeleelta etenevät vaiheet ja ohjeet viedäksesi vastuullisen kehitysstrategian ja toimivan perehdytysprosessin suoraan konkretiaan.

Toimin tukenasi ja annan ideoita perehdytyksen suunnittelussa, toteuttamisessa sekä käytäntöön viemisessä. Kurssin käytyäsi sinulla on vuorovaikutteinen ja käyttäjälähtöinen oppimisprosessi eli vastuullinen perehdytysprosessi, jota on helppo muokata tarpeiden mukaan.

kuva1600

Kun perehdytysprosessi ja -suunnitelma viedään työyhteisön hyödynnettäväksi, luo se työhyvinvointia, sitouttaa henkilöstöä ja vaikuttaa myönteisesti työnantajamielikuvaan, työntekijäkokemukseen ja asiakaskokemukseen.

Jaana Johanna Kokko

Lyhyesti kuvailtuna olen työkulttuuri- ja työhyvinvointiaiheesta innostuva, monipuolista työ- ja projektikokemusta omaava, vastuullisen perehdytyksen puolestapuhuja ja valmentaja. Inspiroidun suunnittelusta, kehittämisestä ja tiedon visualisoinnista.

Verkkokurssin TOP 6 hyödyt

  • Edullinen tapa kehittää osaamista ja konkreettista toimintaa
  • Selkeästi jäsennelty ja loogisesti etenevä kurssikokonaisuus
  • Laadukkaat kurssimateriaalit, jotka helpottavat ja tukevat oppimista
  • Kurssin työkirjan tehtävät on helposti käytäntöön vietävissä
  • Helppokäyttöinen kurssialusta, joka nopeuttaa opiskelua ja kertaamista
  • Voit opiskella oman aikataulusi mukaan silloin, kun sinulle parhaiten sopii
Tiia-konttinen

Jaanan kanssa työskentely oli erittäin tehokasta ja hyödyllistä. Meille tuli nopeasti tarve saada sparrausta perehdytykseen, sillä tiimi alkoi kasvaa nopeasti. Jaanan ammattitaito, sitoutuminen ja sparrausten hyödyllisyys yllättivät postiivisesti. Minusta tuntui koko ajan, että olen tärkeä hänelle ja hän räätälöi sparrausten sisällöt sopimaan juuri meidän yritystä. Tämä on erittäin tärkeää, sillä jokainen yritys on uniikki ja ainutlaatuinen kokonaisuus. Kiitos Jaana avustasi ja lämmin suositus kaikille, jotka miettivät ensimmäisen työntekijän tai tiimiläisen palkkaamista sekä niille, jotka haluavat tehdä hyvän ensivaikutelman uusille tiimiläisille ja työntekijöille laadukkaan perehdytyksen avulla.

Tiia Konttinen (Suomen Sisältömedia Oy, toimitusjohtaja)

Hyvinvointia huomiseen

Motivaatiota muutokseen

Tavoite tulevaisuuteen