Parempi työkulttuuri (Paku) ®
osaamisen kehittämisen ja
oppimisen tukena.

Hei ja tervetuloa sivuilleni!

Autan kehittämis- ja oppimishaluisia HR-henkilöitä rakentamaan esihenkilöiden palvelu- ja perehdytyspolun sisältöineen, kun tavoitteena on onnistua strategisessa osaamisen kehittämisessä ja oppivan työkulttuurin edistämisessä.

Palveluistani ja sisällöistäni on erityisesti höytyä sinulle, joka haluat rakentaa Parempaa työkulttuuria ja edistää työhyvinvointia. Toimit esimerkiksi asiantuntijaorganisaation, kasvuyrityksen tai järjestön HR-asiantuntijana tai esihenkilönä.

Vastuullasi on osaamisen kehittäminen ja tavoitteenasi on toimiva sisäinen prosessi ja vastuullinen perehdytys. Tiedät, että työelämässä osaamisen kehittäminen tapahtuu parhaiten työssä oppimalla, uusia asioita kokeilemalla ja perehdyttämällä. Oppiminen on mahdollista hyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä sekä työkulttuurissa, joka tukee oppimista.

Sisäisen perehdytys- ja oppimisprosessin toimivuus on avain parempaan työkulttuuriin. Mielekäs työkulttuuri edistää työhyvinvointia ja tukee laadukasta työntekijäkokemusta sekä asiakaskokemusta.

Olen Jaana Johanna, Parempi työkulttuuri (Paku) ® – työhyvinvoinnin edistäjä -konseptin kehittäjä ja vastuullisen perehdytyksen valmentaja. Autan ja opastan sinua, miten rakennat toimivan sisäinen perehdytys- ja oppimisprosessin tietotyötä tekevien yhteisössä. Perehdytys on alkusysäys työssä oppimiselle ja sen jatkumoksi on hyvä suunnitella todellisiin tarpeisiin pohjautuva yksilön oppimispolku.

Perehdytys on yksi tärkeimmistä osaamisen kehittämisen keinoista. Perehdyttämistä ja perehtymistä tarvitaan aina, kun tapahtuu muutoksia. 

Käsittelen perehdytysaihetta ja perehdytyksen muotoilua etenkin työhyvinvoinnin, osaamisen kehittämisen ja oppimisen näkökulmasta.

Tulevaisuuden työelämä ja työn luonteen muutokset luovat tarpeen jatkuvalle oppimiselle. Jatkuva muutos ja oppiminen voivat kuitenkin väsyttää ja kuormitumme informaatioähkystä. Yksilön kyvykkyys pysyä osaamisen kehittämisen mukana voi olla haastavaa. Muutoksessa tarvitaan tukea, priorisointia, yhdessä kehittämistä ja oppimisen suunnittelua.

Oppimista voidaan tukea vastuullisen kehitysprojektin ja toiminnallisen sisäisen prosessin avulla. Näin varmistetaan yhteisön ja yksilön oppiminen sekä kehittyminen jatkuvassa muutoksessa. Olen tukemassa sinua ja työyhteisöäsi tällä osaamisen kehittämisen ja oppimisen matkalla. 

Lisäksi muuttuvassa maailmassa asioita tulee tehdä ennakoiden ja etupainotteisesti. Millaista osaamisen tarve on tulevaisuudessa? – Sitä on hyvä pohtia useasta näkökulmasta. Tähän vastuullisen perehdytyksen premiumvalmennus antaa hyvät lähtökohdat.

”Olen erittäin tyytyväinen markkinointiyhteistyöhön Jaana Johannan kanssa. Yhteistyö on ollut ammattimaista, avointa sekä selkeää ja mikä tärkeintä luottamus on löytynyt nopeasti. Visuaalisten töiden laatu on miellyttänyt ja sovitun toteutuksen nopeuteen olen tyytyväinen. Jaana on hienosti huomioinut toivomani tyylin sekä yrittäjän odotukseni. Suosittelen lämpimästi Tmi Jaana Johannaa.” 

Jaana Hautala, Oivaltamaan Oy

Jaana Hautala, Oivaltamaan Oy

”Jaanan kanssa työskentely oli erittäin tehokasta ja hyödyllistä. Meille tuli nopeasti tarve saada sparrausta perehdytykseen, sillä tiimi alkoi kasvaa nopeasti. Jaanan ammattitaito, sitoutuminen ja sparrausten hyödyllisyys yllättivät postiivisesti. Minusta tuntui koko ajan, että olen tärkeä hänelle ja hän räätälöi sparrausten sisällöt sopimaan juuri meidän yritystä. Tämä on erittäin tärkeää, sillä jokainen yritys on uniikki ja ainutlaatuinen kokonaisuus. Kiitos Jaana avustasi ja lämmin suositus kaikille, jotka miettivät ensimmäisen työntekijän tai tiimiläisen palkkaamista sekä niille, jotka haluavat tehdä hyvän ensivaikutelman uusille tiimiläisille ja työntekijöille laadukkaan perehdytyksen avulla.”

Tiia Konttinen, Suomen Sisältömedia Oy

Tiia Konttinen, Suomen Sisältömedia Oy

Kehitä osaamista ja työhyvinvointia

Työhyvinvointi on aina ollut minulle tärkeää. Aihe on tempaissut minut mukaansa omakohtaisten työyhteisö- ja perehdytyskokemusten kautta. Kokemukset ovat tuoneet minut tähän missä nyt olen. Eli puhumassa ja kertomassa miten voimme kehittää ihmisten ja työyhteisöjen sisäisiä prosesseja, etenkin perehdytystä. Ja miten voimme luoda parempaa työkulttuuria ja työhyvinvointia, työuupumuksen sijaan.

Vahvuuksiani osaamisen kehittämisessä ja perehdytyksen kehittämisessä ovat taitoni soveltaa asioita, kyky astua toisen asemaan, taito visualisoida tietoa sekä kyky hallita kokonaisuuksia. Kokemusta minulle on kertynyt erilaisten kehittämisprojektien kautta. Olen voinut reflektoida kokemaani projektinvetäjän, kouluttajan, perehdyttäjän ja perehdytettävän roolista.

Omaa osaamistani ja ammattitaitoani kehitän jatkuvasti, haluan pysyä ajanhermolla muuttuvassa maailmassa. Koulutukseni liiketalouden, markkinointiviestinnän ja mediatuotannon parissa tukevat luovaa ajattelua ja uuden ideointia. – Haluan tuoda osaamiseni ja oppimani sinun hyödyksesi.

Tule mukaan Parempi työkulttuuri sisäpiiriin!

Haluatko oppia olennaisen vastuullisen perehdytyksen yhteiskehittämisestä?

Tule mukaan ja ota ensimmäiset oikeat askeleet perehdytyksen kriittisten vaiheiden kehittämisessä.

Blogista löydät höydylliset vinkit perehdytyksen kehittämiseen tietotyössä.

Valmentava perehdyttäjä I Vastuullinen perehdytys tietotyössä I Vaikuttava viestintä perehdytyksessä

”Tarvitsin yritykseni markkinointia varten logon ja vaikutuin Tmi Jaana Johannan tavasta tuoda yrityksen ilme luontevaksi osaksi yritykseni perustamista. 
Tuoreena yrittäjänä sain valtavasti uutta tietoa, ohjeita sekä vinkkejä, joiden avulla pystyin suunnittelemaan oman yritykseni ilmettä kokonaisvaltaisemmin.
Erityisesti pidin siitä, että sain esittää omia toiveita, malleja sekä tuoda oman persoonani osaksi logoani. Itselläni ei ole riittävää osaamista, jotta olisin voinut saattaa logon digitaaliseen muotoon. Tmi Jaana Johannan käsissä toiveeni muuttuivat konkreettisesti upeaksi digitaaliseksi tuotokseksi. Logoon suunnitellut yksityiskohdat loivat pehmeiden värisävyjen kanssa oman erityisen kokonaisuuden.” – Tunnetantta / Reetta Jokinen